Złoty Standard

Strategiczne zarządzanie komunikacją marketingową

szkolenie 1-dniowe

Adresaci szkolenia
Menedżerowie szczebli strategicznych, taktycznych i operacyjnych odpowiedzialnych za komunikację marketingową:
 • menedżerowie i specjaliści public relations,
 • menedżerowie i specjaliści reklamy,
 • menedżerowie i specjaliści marketingu bezpośredniego,
 • menedżerowie i specjaliści sprzedaży osobistej,
 • menedżerowie i specjaliści promocji sprzedaży,
 • specjaliści obsługi klienta.
 
Metodyka szkolenia
Szkolenie warsztatowe prowadzone w formie interaktywnej z wykorzystaniem następujących narzędzi komunikacji:
 • wykład,
 • metody heurystyczne,
 • ćwiczenia warsztatowe,
 • prezentacja studiów przypadku,
 • sesje pytań i odpowiedzi.
 
Organizacja szkolenia
Niezbędne pomoce edukacyjne – rzutnik multimedialny, materiały szkoleniowe, bloki do notowania, długopisy – zapewnia organizator szkolenia.
Organizator szkolenia zapewnia napoje, przekąski oraz lunch.
 
Kontakt
W sprawach organizacyjnych, zasięgnięcia informacji o szkoleniu lub w celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt:
biuro@zlotystandard.info
 
Koszt szkolenia
W przypadku gdy szkolenie jest realizowane na indywidualne zamówienie Obiektu (szkolenie pozapakietowe), koszt wynosi:
 • dla Obiektu reprezentowanego przez Partnera Programu 480 zł netto od osoby,
 • dla Obiektu nie reprezentowanego przez Partnera Programu 570 zł netto od osoby.

przy minimum 17 uczestnikach.

Program szkolenia
 
Szkolenie trwa 7 godzin dydaktycznych, od 10.00 do 16.30
 
godziny
punkt programu
10.00 – 11.30
Analiza sytuacji wyjściowej i badania wstępne.
 
1. Analiza potencjału organizacji (analiza statusu rynkowego i inwentaryzacja praktyk):
 • audyt infrastrukturalny i organizacyjny,
 • audyt wizerunkowy (aspekty wizualne i pozawizualne),
 • audyt kultury organizacyjnej (postaw pracowniczych, ról i kompetencji pracowniczych),
 • audyt komunikacyjny (w aspekcie komunikacji wewnętrznej),
 • audyt medialny (komunikacja zewnętrzna).
 
2. Analiza konkurencyjna:
 • identyfikacja i segmentacja grup docelowych,
 • badanie warunków otoczenia,
 • badania ilościowe w zakresie rozpoznawalności marki,
 • badania porównawcze,
 • badania jakościowe na grupie klientów marki (aspekt badawczy, ale i lojalnościowy).
11.30 – 11.45
Przerwa kawowa
11.45 – 13.15
Warsztaty:
·         analiza sytuacji wyjściowej i badania wstępne, identyfikacja i segmentacja otoczenia.
13.15 – 14.00
Lunch
14.00 – 15.30
1. Definiowanie celów i założeń taktycznych strategicznego komunikowania marketingowego.
 
2. Programowanie: dobór instrumentów i przynależnych im narzędzi komunikacji marketingowej:
 • public relations - zarządzanie komunikacją w celu budowania wizerunku,
 • reklama - płatne formy promocji,
 • marketing bezpośredni - nieosobiste, kierunkowe działania prosprzedażowe,
 • sprzedaż osobista - osobiste, kierunkowe akcje prosprzedażowe,
 • promocja sprzedaży - prosprzedażowe akcje promocji operujące bodźcami ekonomicznymi i jakościowymi.
 
Studium przypadku: Strategia i programy komunikacji marketingowej w praktyce obiektu hotelarskiego.
15.30 – 15.45
Przerwa kawowa
15.45 – 16.30
Warsztaty:
·         programowanie komunikacji marketingowej, ćwiczenia praktyczne w zakresie wykorzystania narzędzi komunikacji marketingowej (ze szczególnym uwzględnieniem relacji z mediami, marketingu internetowego i wydarzeń specjalnych).
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij