Złoty Standard

Profesjonalny menedżer hotelu – zarządzanie strategiczne

szkolenie 1-dniowe

 
Adresaci szkolenia
Osoby w pionach administracji, sprzedaży i marketingu w hotelach i obiektach hotelowych na terenie Polski, w tym w szczególności:
 • menedżerowie obiektów,
 • przedsiębiorcy, w tym właściciele i współwłaściciele przedsiębiorstw zarządzających obiektem hotelowym,
 • team liderzy,
 • menedżerowie ds. obsługi klientów kontraktowych,
 • menedżerowie marketingu i sprzedaży.
 
Metodyka szkolenia
Szkolenie warsztatowe prowadzone w formie interaktywnej z wykorzystaniem następujących narzędzi komunikacji:
 • wykład,
 • dyskusja moderowana,
 • ćwiczenia warsztatowe,
 • prezentacja studiów przypadku,
 • sesje pytań i odpowiedzi.
Organizacja szkolenia
Niezbędne pomoce edukacyjne – rzutnik multimedialny, materiały szkoleniowe, bloki do notowania, długopisy – zapewnia organizator szkolenia.
Organizator szkolenia zapewnia napoje, przekąski oraz lunch.
 
Kontakt
W sprawach organizacyjnych, zasięgnięcia informacji o szkoleniu lub w celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt:
biuro@zlotystandard.info
 
Koszt szkolenia
W przypadku gdy szkolenie jest realizowane na indywidualne zamówienie Obiektu (szkolenie pozapakietowe), koszt wynosi:
 • dla Obiektu reprezentowanego przez Partnera Programu 480 zł netto od osoby,
 • dla Obiektu nie reprezentowanego przez Partnera Programu 570 zł netto od osoby.

przy minimum 17 uczestnikach.

 
Program szkolenia

Szkolenie trwa 7 godzin dydaktycznych, od 10.00 do 16.30

 
godziny
punkt programu
trener
10.00 – 11.30
Kluczowe determinanty wyniku finansowego obiektu
·         aktywna polityka cenowa,
·         współpraca z partnerami w sprzedaży,
·         zarządzanie bazą klientów kontraktowych,
·         zmotywowana kadra i podział zadań,
·         standard obiektu,
·         oferta usług dodatkowych,
·         współpraca z partnerami lokalnymi.
·         kontrola kosztów.
 
11.30 – 11.45
Przerwa kawowa
11.45 – 13.15
Zwycięski model pracy zespołowej w obiekcie hotelowym
·         rola menedżera ds. klientów kontraktowych,
·         rola animatora marketingu internetowego,
·         rola recepcji,
·         rola kadry restauracji,
·         rola obsługi pięter,
·         skuteczny system motywacyjny i delegowanie zadań,
·         rola wykonawców zewnętrznych w bieżacej obsłudze obiektu.
Case study z omówieniem
Współpraca zespołu i interakcje
 
13.15 – 14.00
Lunch
14.00 – 15.30
Controlling w obiekcie hotelowym
 • kontrola działalności operacyjnej,
 • modułowe przygotowania do organizacji kluczowych wydarzeń obiekcie,
 • analiza organizacji i rozliczenia kluczowych wydarzeń w obiekcie,
 • model kalkulacji kosztów jednostkowych,
 • planowanie kosztów działów i budżety okresowe,
 • rozliczanie kadry z wykonania budżetu.
 
15.30 – 15.45
Przerwa kawowa
15.45 – 16.30
Warsztaty
 • budżetowanie, rozliczanie oraz strategiczne zarządzanie
 
 

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij