Złoty Standard

Ocena pracownika i systemy motywacyjne

szkolenie 1-dniowe

Adresaci szkolenia
Osoby zarządzające hotelami i obiektami hotelowymi na terenie Polski, w tym w szczególności:
 • menedżerowie obiektów,
 • przedsiębiorcy, w tym właściciele i współwłaściciele przedsiębiorstw zarządzających obiektem hotelowym,
 • menedżerowie punktów usługowych w obiekcie.
 
Metodyka szkolenia
Szkolenie warsztatowe prowadzone w formie interaktywnej z wykorzystaniem następujących narzędzi komunikacji:
 • wykład,
 • dyskusja moderowana,
 • ćwiczenia warsztatowe,
 • prezentacja studiów przypadku,
 • sesje pytań i odpowiedzi.
Organizacja szkolenia
Niezbędne pomoce edukacyjne – rzutnik multimedialny, materiały szkoleniowe, bloki do notowania, długopisy – zapewnia organizator szkolenia.
Organizator szkolenia zapewnia napoje, przekąski oraz lunch.
  
Koszt szkolenia
W przypadku gdy szkolenie jest realizowane na indywidualne zamówienie Obiektu (szkolenie pozapakietowe), koszt wynosi:
 • dla Obiektu reprezentowanego przez Partnera Programu 350 zł netto od osoby,
 • dla Obiektu nie reprezentowanego przez Partnera Programu 550 zł netto od osoby,

przy minimum 17 uczestnikach.

Kontakt
W sprawach organizacyjnych, zasięgnięcia informacji o szkoleniu lub w celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt:
Ada Szwajca, tel. 883 357 209, a.szwajca@zlotystandard.info

 

Program szkolenia
Szkolenie trwa 7 godzin dydaktycznych, od 10.00 do 16.30
 
godziny
punkt programu
trener
10.00 – 11.30
Tworzenie budżetu
·         metody tworzenia budżetu: odgórnie, oddolnie, model pośredni,
·         przyjmowanie założeń kosztowych i przychodowych do budżetu.
 
11.30 – 11.45
Przerwa kawowa
11.45 – 13.15
Wyznaczanie celów wartościowych i jakościowych
·         formy zatrudnienia i pożądany stopień wewnętrznej przedsiębiorczości w obiekcie,
·         premie powiązane z przychodem,
·         premie powiązane z satysfakcją gościa,
·         premie uznaniowe?
·         premie indywidualne i zespołowe,
·         okresowe oceny pracownicze,
·         wysokość premii do podstawy – poszukiwanie złotej proporcji.
 
13.15 – 14.00
Lunch
14.00 – 15.30
Warsztaty – studium przypadków - Monitoring wykonania celów
 • rozmowy indywidualne i sesje zespołowe,
 • nagradzanie dobrych i karanie złych postaw wobec pracy zadaniowej,
 • raporty stanowiące podstawę naliczania premii,
 • reagowanie na odchylenia od planu,
 • środki zaradcze w sytuacjach kryzysowych.
 
15.30 – 15.45
Przerwa kawowa
15.45 – 16.30
Rozwiązania IT
 • wykorzystanie danych z systemów operacyjnych i księgowych,
 • hurtownie danych;
 • arkusze premiowe;
 • kompleksowe narzędzie wspierające system.
Case study – arkusze oceny
 
 
 

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij