Złoty Standard

Koordynowanie procesu inwestycyjnego w obiekcie hotelarskim

szkolenie 1-dniowe

Adresaci szkolenia
Osoby w pionach administracji, finansów i rozwoju w hotelach i obiektach hotelowych na terenie Polski, w tym w szczególności:
 • menedżerowie obiektów,
 • przedsiębiorcy, w tym właściciele i współwłaściciele przedsiębiorstw zarządzających obiektem hotelowym,
 • dyrektorzy ds. rozwoju,
 • dyrektorzy finansowi.
 
Metodyka szkolenia
Szkolenie warsztatowe prowadzone w formie interaktywnej z wykorzystaniem następujących narzędzi komunikacji:
 • wykład,
 • dyskusja moderowana,
 • ćwiczenia warsztatowe,
 • prezentacja studiów przypadku,
 • sesje pytań i odpowiedzi.
 
Organizacja szkolenia
Niezbędne pomoce edukacyjne – rzutnik multimedialny, materiały szkoleniowe, bloki do notowania, długopisy – zapewnia organizator szkolenia.
Organizator szkolenia zapewnia napoje, przekąski oraz lunch.
 
Kontakt
W sprawach organizacyjnych, zasięgnięcia informacji o szkoleniu lub w celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt:
Ada Szwajca, tel. 883 357 209, a.szwajca@zlotystandard.info
 
Koszt szkolenia
W przypadku gdy szkolenie jest realizowane na indywidualne zamówienie Obiektu (szkolenie pozapakietowe), koszt wynosi:
 • dla Obiektu reprezentowanego przez Partnera Programu 350 zł netto od osoby,
 • dla Obiektu nie reprezentowanego przez Partnera Programu 550 zł netto od osoby,

przy minimum 17 uczestnikach.

Program szkolenia
Szkolenie trwa 7 godzin dydaktycznych, od 10.00 do 16.30
 
 
godziny
punkt programu
10.00 – 11.30
Start projektu inwestycyjnego:
·         dokumentacja,
·         uwarunkowania formalno-prawne,
·         wybór wykonawcy,
·         wykrywanie potencjalnych zagrożeń.
11.30 – 11.45
Przerwa kawowa
11.45 – 13.15
Kluczowe czynnik sukcesu:
 • rola wykonawcy/dostawcy,
 • rola projektantów (nadzór autorski i prawa autorskie),
 • rola kierownika budowy,
 • rola inspektora nadzoru,
 • instytucja zewnętrzne kontrolne.
 
Warsztaty:
 • studium przypadków z przebiegu inwestycji hotelowych w Polsce.
13.15 – 14.00
Lunch
14.00 – 15.30
Controlling budżetu inwestycyjnego:
 • analiza stanu wyjściowego i przebiegu,
 • diagram Gantta,
 • współpraca z instytucjami finansującymi,
 • modyfikowanie budżetów w aspekcie realizacji celów finalnych.
 
Case study z omówieniem:
 • projekt inwestycyjny w liczbach i wskaźnikach.
15.30 – 15.45
Przerwa kawowa
15.45 – 16.30
Zakończenie i rozliczenie projektu:
 • protokoły konieczności i uzgodnień,
 • czynność odbiorowe (uwarunkowania formalno – prawne),
 • czynność odbiorowe (praktyczne aspekty użytkowe),
 • gwarancje i rękojmie,
 • ubezpieczenia i zabezpieczenia,
 • sytuacje kryzysowe i konfliktowe.
 
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij