Złoty Standard

System oceny okresowej pracowników

Tylko nieliczne obiekty hotelarskie biorące udział w programie Złoty Standard posiadają spisany system oceniania i premiowania kadr. Jak pokazują statystyki, po prawidłowym wdrożeniu systemu oceniania pracowników w organizacji, możliwe jest osiągnięcie poziomu, na jakim zadowolonych ze swojej pracy jest 95% pracowników. Wysoki poziom lojalności i satysfakcji pracowników przekłada się wprost na poziom świadczonych usług i zadowolenie gości.

W oparciu o doświadczenie z 250 przeprowadzonych audytów Złoty Standard, stwierdzamy, że mniej niż 20% badanych placówek posiada funkcjonalne i stosowane procedury oceniania i motywowania pracowników.

Dla pracownika profesjonalny system oceny oznacza możliwość rozwoju. Otrzymuje on bowiem bieżące informacje na temat własnych postępów, wymagań przełożonych, czy też perspektyw awansu. Dla pracodawcy natomiast podstawowa korzyść to sprawne prowadzenie polityki personalnej. System ocen dostarcza danych o wynikach pracy poszczególnych osób oraz może być podstawą podjęcia odpowiednich decyzji personalnych. Ponadto jest dobrym sposobem koordynacji działań i skutecznym narzędziem komunikacji wewnątrz firmy.

Pracodawca, wykorzystując dobry system ocen, może w skuteczny sposób wyselekcjonować najlepszych pracowników do pracy lub efektywniej motywować kadry już zatrudnione, uzyskiwać lepsze wyniki, sprostać konkurencji, utrzymać firmę i zapewnić jej dynamiczny wzrost. Systemy ocen okresowych, wartościując stopień realizacji indywidualnych celów pracowników, osiągane przez nich wyniki pracy, informują, w jakim stopniu poszczególni pracownicy przyczyniają się do realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa.

Zakres usługi doradczej

Zakres oferowanych usług przez doradcę w ramach projektowania i wdrażania systemu okresowych ocen pracowniczych obejmuje:

  • projekt systemu ocen okresowych: dobór metod i narzędzi,
  • pomoc w diagnozowaniu sytuacji w firmie oraz określeniu najważniejszych potrzeb i problemów, które przy pomocy systemu oceniania mogą zostać rozwiązane,
  • pomoc i konsultacje przy określaniu kryteriów oceny, które zgodne będą z jej celami i specyfiką firmy,
  • przygotowanie kwestionariuszy, arkuszy oceny i zeszytów okresowej oceny wyników pracy oraz ich przetestowanie,
  • szkolenia dla osób przeprowadzających rozmowy oceniające,
  • pomoc w określeniu powiązania wyników ocen okresowych z pozostałymi systemami zarządzania (system wynagrodzeń, system rotacji stanowiskowych pionowych i poziomych, system planowania zatrudnienia itd.).
  • Stworzenie aplikacji informatycznej wspomagającej zarządzanie wynikami ocen okresowych

Koszt wdrożenia

Dla przedsiębiorstw mających status Partnera Programu Złoty Standard koszt wdrożenia wynosi 3 450 zł netto, przy płatności zaliczkowej w kwocie 1 000 zł netto.

Dla przedsiębiorstw nie mających statusu Partnera Programu Złoty Standard koszt wdrożenia wynosi 6 900 zł netto, przy płatności zaliczkowej w kwocie 2 000 zł netto.

Informacja i zamówienia

 

W celu zasięgnięcia informacji merytorycznych o programie doradczym lub w celu złożenia zamówienia na wdrożenie prosimy o kontakt.

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Ada Szwajca, tel. 883 357 209, a.szwajca@zlotystandard.info.

Zamówienia na doradztwo można również składać drogą elektroniczną. W tym celu prosimy o wysłanie obrazu wypełnionego formularza zamówienia e-mailem pod adres a.szwajca@zlotystandard.info.

 
 

 

Informacje szczegółowe - PO ZALOGOWANIU
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij