Złoty Standard

Strategie i działania marketingowe w obiektach hotelarskich

Skuteczne działania marketingowe są kluczem sukcesu rynkowego obiektu hotelarskiego.
 
Ogólne zasady tworzenia i wdrażania strategii marketingowej są takie same dla wielu dziedzin. Jednak zajęcie znaczącej pozycji na rynku, zależy od opracowania i wdrożenia indywidualnej dla danego przedsiębiorstwa specjalistycznej strategii marketingowej. Zasada ta dotyczy również branży hotelarskiej.
 
Skuteczna strategia marketingowa hotelu musi uwzględniać indywidualne cechy obiektu i jego otoczenia, określać szczegółowo cele i pomiar osiągniętych rezultatów. Dla opracowania i skutecznej realizacji strategii marketingowej niezbędna jest współpraca doradcy z zarządzającym obiektem hotelarskim.

W oparciu o doświadczenie z 250 przeprowadzonych Audytów Złoty Standard, stwierdzamy, że mniej niż 30% badanych hoteli i obiektów hotelarskich posiada i konsekwentnie wdraża założone strategie marketingowe. Jak pokazują statystyki, najczęściej obiekty stosują tylko niektóre działania marketingowe i nie ukierunkowują ich właściwie, nie dostosowują prowadzonych działań ani do posiadanych zasobów, ani do warunków otoczenia rynkowego w którym funkcjonują.

Jednocześnie obiekty, które z dużą świadomością opracowały i konsekwentnie realizują założenia strategii marketingowej swojego obiektu osiągają sukces rynkowy, który jest kluczowym czynnikiem decydującym o wzroście przychodów ze świadczonych usług i wzroście liczby gości.
 
 
Zakres wdrożenia
 
 1. Analiza cech obiektu i jego otoczenia rynkowego oraz realizowanych działań marketingowych.
 2. SDM w zakresie produktu/usługi - zasięg, jakość, proponowane oferty, różnicowanie oferty, poprawa atrakcyjności oferty.
 3. SDM w zakresie ceny – poziom, polityka cenowa, zarządzanie ceną, wartość w odczuciu klienta, jakość/cena, różnicowanie cen.
 4. SDM w zakresie sprzedaży - kanały sprzedaży, ich zasięg i rozszerzenie, systemy rezerwacji hotelowych, wykorzystanie B2B, wykorzystanie technik internetowych.
 5. SDM w zakresie promocji - sprzedaż bezpośrednia, promocja sprzedaży, public relations, publicity, sponsoring, direct mailing.
 6. SDM w zakresie wizerunku obiektu – posiadane logo, znak firmowy, stosowane środki wizualizacji, oraz personel - jego dyskrecja i zaangażowanie, zachowania interpersonalne.
 7. SDM w zakresie direct marketingu i networkingu- programy lojalnościowe i partnerskie.
 8. SDM w zakresie PR – udział w akcjach grup branżowych, organizacja eventów i konkursów, kontakt i budowanie relacji z mediami.
Korzyści z wdrożenia Strategii i Działań Marketingowych
 • Zbudowanie spójnej i konsekwentnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej obiektu.
 • Ustalenie polityki cenowej i skuteczne jej realizowanie.
 • Dotarcie do nowych klientów z segmentu b2b oraz b2c.
 • Wypozycjonowanie i wyróżnienie marki hotelu wśród konkurencji.
 • Zwiększenie sprzedaży usług hotelowych oraz około hotelowych (restauracja, spa).
 
SPRAWDŹ KOSZT WDROŻENIA STRATEGII I DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH 
 
 
Informacja i zamówienia
 
W celu zasięgnięcia informacji merytorycznych o programie doradczym lub w celu złożenia zamówienia na wdrożenie prosimy o kontakt.
 
Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Ada Szwajca, tel. 883 357 209, a.szwajca@zlotystandard.info

Zamówienia na doradztwo można również składać drogą elektroniczną. W tym celu prosimy o wysłanie obrazu wypełnionego formularza zamówienia e-mailem pod adres a.szwajca@zlotystandard.info

Informacje szczegółowe - PO ZALOGOWANIU
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij